TTNET Genç Yeteneklerin Yanında!

29 Nisan 2010 Perşembe

TTNET’in “Yeteneğe Destek, Yaratıcı Ekonomiye Destek Projesi”yle, gençlerimiz yeni kariyer firsatlarını keşfediyor.


Bilişim sektörüyle tanışan gençler, aldıkları eğitimlerle iş hayatına hazırlanıyor. TTNET, Türk ekonomisine destek oluyor. Siz de bu ücretsiz eğitimler hakkında bilgi almak için hemen tıklayın.

Bir bumads advertorial içeriğidir.
IE9 ve Klavye Kısayolları İnternet Tarayıcısı Kısayolları

24 Nisan 2010 Cumartesi

CTRL+L: Adres çubuğuna direk geçişi sağlıyor. Mesela Word’de bir şey yazarken arka planda da IE9 açık ise CTRL+L kısa yolu size fare kullanmadan hız kazandırıyor.
CTRL+E: İnternette arama yapılacağı zaman, arama yapılacak sayfaya gitmeden direkt CTRL+E kısa yolu tuşlandığı zaman sadece aranmak istenilen kelimelerin yazılması yeterli olup araştırmaya hızlı bir şekilde başlanılabilir.
CTRL+J: En son yüklenen dosyaları yüklenen klasöre gitmeden direk tarayıcıda görüntülemeye yarayan CTRL+J kısa yolu.
CTRL+Shift+N: Gizli modda dolaşmayı sağlayan yeni bir pencere açar.
CTRL+M: IE pencere sekmelerinde istenilen sekmeye geçmeyi sağlar. Daha önce seçilen sekmenin de diğer sekme penceresi içerisinde taşınması için de CTRL+Shift+M kısa yolunu kullanmak gerekli.
CTRL+W: Seçilen sekmenin kapatılması sağlanılır. Eğer kapatılan sekme geri alınmak istenirse CTRL+Shift+T kısa yolu kullanılır.
CTRL+(1-…-9): IE penceresindeki sıralı sekmelerin bulunduğu sıraya göre seçilmesini sağlanır.
ALT+N: Bildirim çubuğunu odaklama sağlanır.
CTRL+Shift+L: Kopyalanan metini adres çubuğunda kullanarak arama yapılması sağlanır.
CTRL+Enter: Adres çubuğunda yazılan metinin başına “www” sonuna da “.com” ekler.
CTRL+Shift+Delete:  Göz atma Geçmişini temizleme kutusunu otomatik açar.


LYS Biyoloji Konuları

2 Nisan 2010 Cuma

1 FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ
1.a Fotosentez - I (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)
1.b Fotosentez - Il (Fotosentez Mekanizması)
1.c Fotosentez - III (Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Kemosentez)
1.d Fotosentez-IV (KARMA)
2 HÜCRE SOLUNUMLARI
2.a Hücre Solunumları - I (Oksijensiz Solunum)
2.b Hücre Solunumları - II (Oksijenli Solunum)
2.c Hücre Solunumları (KARMA)
3 NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
3.a Nükleik Asitler - I (DNA ve Replikasyon)
3.b Nükleik Asitler - II (RNA Çeşitleri ve Protein Sentezi)
4 HÜCRE BÖLÜNMELERİ
4.a Hücre Bölünmeleri - I (Hücrenin Yaşam Döngüsü ve Mitoz Bölünme)
4.b Hücre Bölünmeleri - II (Mayoz Bölünme)
4.c Hücre Bölünmeleri - III (KARMA)
5 ÜREME VE GELİŞME
5.a Üreme ve Gelişme - I (Eşeysiz ve Eşeyli Üremeler)
5.b Üreme ve Gelişme - II ( Bitkilerde Üreme ve Gelişme)
5.c Üreme ve Gelişme - III (Hayvanlarda Üreme)
5.d Üreme ve Gelişme - IV (Hayvanlarda ve İnsanda Gelişme)
5.e Üreme ve Gelişme - V (KARMA)
6 KALITIM
6.a Kalıtım - I (Mendelin Çalışmaları, Fenotip Çeşitliliği ve Kalıtsal Adaptasyonlar)
6.b Kalıtım - Il (Eş Baskınlık, Çok Alellik)
6.c Kalıtım - IIl (Bağlı Genler , Ayrılmama , Eşeye Bağlı Kalıtım)
6.d Kalıtım - IV (Populasyon Genetiği)
6.e Kalıtım - V (KARMA)
7 DOKULAR
7.a Dokular - I (Bitkisel Dokular)
7.b Dokular - II (Hayvansal Dokular)
7.c Dokular - III (KARMA)
8 TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
8.a Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - I (Bitkilerde Taşıma Sistemi)
8.b Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - II (Hayvanlarda Dolaşım Sistemi)
8.c Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - III (İnsanda Dolaşım ve Lenf Sistemi)
8.d Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - IV (KARMA)
9 SİNDİRİM SİSTEMLERİ
9.a Sindirim Sistemleri - I (Hücre İçi ve Hücre Dışı Sindirim, Hayvanlarda Sindirim)
9.b Sindirim Sistemleri - II (İnsanlarda Sindirim Sistemi)
10 SOLUNUM SİSTEMLERİ
10.a Solunum Sistemleri - I
10.b Solunum Sistemleri - II
11 BOŞALTIM SİSTEMLERİ
11.a Boşaltım Sistemleri
11.b Sindirim, Solunum, Boşaltım Sistemleri (KARMA)
12 DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
12.a Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - I (Sinir Sistemi)
12.b Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - II (Sinir Hücresi ve İmpuls iletimi)
12.c Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - III (Duyu Organları - Göz ve Kulak)
12.d Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - IV (Duyu Organları - Burun, Dil ve Deri)
12.e Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - V (Endokrin Sistem ve Bitki Hormonları)
12.f Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VI (İnsanda Hormonal Düzenleme)
12.g Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VII (KARMA)
13 DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ
13.a Destek ve Hareket Sistemleri - I (Bitkilerde Destek Dokular, Hareket)
13.b Destek ve Hareket Sistemleri - II (İskelet Sistemi)
13.c Destek ve Hareket Sistemleri - III (Kas Sistemi)
13.d Destek ve Hareket Sistemleri - IV (KARMA)
14 BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, CANLILARDA DAVRANIŞ
14.a Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği, Canlılarda Davranış
15 YAŞAMIN BAŞLANGICI VE EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
15.a Yaşamın Başlangıcı ve Evrim İle İlgili Görüşler

LYS Kimya Konuları

1 KİMYASAL HESAPLAMALAR
1.a Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
1.b Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri
2 GAZLAR
2.a Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
2.b P, V, n, T İlişkileri
2.c Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması
3 ÇÖZELTİLER
3.a Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
3.b Çözeltilerin Derişimleri
3.c Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası
4 ÇEKİRDEK KİMYASI
4.a Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
4.b Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi
5 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
5.a Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
5.b Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
6 KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
6.a Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
6.b Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
7 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
7.a Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
7.b Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
7.c Dengeye Etki Eden Etmenler
8 ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
8.a Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
8.b Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu
9 SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
9.a Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
9.b Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
9.c Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
10 İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
10.a İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
10.b Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
10.c Kimyasal Piller ve Elektroliz
11 KİMYASAL BAĞLAR
11.a Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
11.b Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
11.c Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
12 HİDROKARBONLAR
12.a Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
12.b Alkenler ve Özellikleri
12.c Alkinler ve Özellikleri
12.d Aromatik Hidrokarbonlar
13 FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
13.a Alkoller ve Eterler
13.b Alkoller ve Eterler
13.c Aldehitler ve Ketonlar
13.d Karboksilli Asitler ve Esterler
13.e Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar

LYS Fizik Konuları,

1 KUVVET - DENGE
1.a Kuvvet - Denge
2 MOMENT - DENGE - KÜTLE MERKEZİ
2.a Moment Tanımı
2.b Paralel Kuvvetler - Kütle Merkezi
3 DOĞRUSAL HAREKET
3.a Doğrusal Hareket ve Grafikleri
3.b İvmeli Hareket ve Grafikleri
3.c Bileşik ve Bağıl Hareket
4 DİNAMİK
4.a Newton'un Hareket Kanunları 1
4.b Newton'un Hareket Kanunları 2
4.c Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi
5 İŞ - GÜÇ - ENERJİ
5.a Enerji Dönüşümleri
5.b Enerji Dönüşümleri - Yay Potansiyel Enerjisi
6 ATIŞLAR
6.a Serbest Düşme - Düşey Atış
6.b Yatay ve Eğik Atış
6.c Serbest Düşmede Limit Hız - Atışlar
7 DAİRESEL HAREKET - BASİT HARMONİK HAREKET - GENEL ÇEKİM
7.a Dairesel Hareket Genel Kavramlar
7.b Dairesel Hareket ve Uygulamalar
7.c Basit Harmonik Hareket
7.d Basit Harmonik Hareket
7.e Newton'un Genel Çekim Yasası
8 İTME VE MOMENTUM
8.a Genel Kavramlar
8.b Esnek Olmayan Çarpışmalar
8.c Esnek Çarpışmalar
8.d Mekanik - Genel Tekrar
9 ELEKTROSTATİK
9.a Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan 1
9.b Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan 2
9.c Elektriksel Potansiyel Enerji 1
9.d Elektriksel Potansiyel Enerji 2
9.e Sığa ve Kondansatörler 1
9.f Sığa ve Kondansatörler 2
10 ELEKTRİK AKIMI
10.a Ohm Kanunu - Dirençlerin Bağlanması
10.b Dirençlerin Bağlanması
10.c Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 1
10.d Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi 2
11 ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
11.a Mıknatıslar
11.b Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan 1
11.c Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan 2
11.d Magnetik Kuvvet
12 İNDİKSİYON AKIMI - ALTERNATİF AKIM
12.a İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
12.b Alternatif Akım
12.c Alternatif Akım - Transformatörler
12.d Elektrik Akımı Genel
13 IŞIK BİLGİSİ
13.a Aydınlanma
14 KÜRESEL AYNALAR
14.a Küresel Aynalarda Özel Işınlar
14.b Küresel Aynalarda Görüntüler
15 IŞIĞIN KIRILMASI
15.a Işığın Kırılması
16 MERCEKLER
16.a Merceklerde Özel Işınlar
16.b Merceklerde Görüntüler
17 DALGALAR
17.a Dalgalar İle İlgili Kavramlar
17.b Yay Dalgaları
17.c Su Dalgaları
17.d Dalgaların Girişimi
17.e Dalgaların Girişimi
18 IŞIK TEORİLERİ
18.a Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım 1
18.b Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım 2
18.c Compton Olayı - Işık Teorileri
18.d Fotoelektriksel Olay 1
18.e Fotoelektriksel Olay 2
19 ATOM TEORİSİ
19.a Elektromagnetik Dalgalar
19.b Atom Teorisi 1
19.c Atom Teorisi 2
19.d Atom Teorisi 3
20 YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
20.a Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 1
20.b Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri 2

LYS Geometri Konuları

1 ÜÇGENLER
1.a Üçgende Açılar ve Bağıntılar
1.b Üçgenlerde Eşlik
1.c Üçgenin Elemanları
1.d Dik Üçgen
1.e İkizkenar Üçgen
1.f Eşkenar Üçgen
1.g Üçgende Alan

2 BENZERLİK
2.a Temel Orantı
2.b Üçgenlerin Benzerliği - Benzerlik Teoremleri
2.c Benzer Şekillerde Alan

3 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
3.a Dörtgenler - Deltoid
3.b Yamuk
3.c Paralelkenar
3.d Eşkenar Dörtgen
3.e Dikdörtgen
3.f Kare

4 ÇEMBERLER
4.a Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
4.b Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
4.c Teğetler Dörtgeni - Üçgenin Çemberleri
4.d Çemberde Kuvvet - Benzerlik
4.e Dairenin Alanı

5 ANALİTİK GEOMETRİ
5.a İki Doğrunun Konumu - Doğru Demeti - İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı - Noktanın Doğruya Uzaklığı
5.b Çemberin Analitik İncelenmesi - 1
5.c Çemberin Analitik İncelenmesi - 2
5.d Koniklerin Analitik İncelenmesi
5.e Düzlemde Vektörler
5.f Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri

LYS Matematik Konuları

1 POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER
1.a Polinomlar
1.b Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma
1.c Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
1.d Polinomlar - Özdeşlikler Karma
2 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
2.a İkinci Dereceden Denklemler
2.b Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
2.c Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri
2.d Parabol
2.e İkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma
3 PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK
3.a Permütasyon
3.b Kombinasyon ve Binom
3.c Olasılık
3.d Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma
4 TRİGONOMETRİ
4.a Trigonometri - 1
4.b Trigonometri - 2
4.c Trigonometri - 3
4.d Trigonometri - 4
4.e Trigonometri - 5
4.f Trigonometri - 6
4.g Trigonometri - 7
4.h Trigonometri - 8
5 KARMAŞIK SAYILAR
5.a Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
5.b Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi
6 LOGARİTMA
6.a Logaritmanın Özellikleri
6.b Üslü ve Logaritmik Denklemler
6.c Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
6.d Logaritma Karma
7 TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER
7.a Toplam ve Çarpım Sembolleri
7.b Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
7.c Aritmetik Diziler
7.d Geometrik Diziler
7.e Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma
8 MATRİS VE DETERMİNANT
8.a Matris ve Determinant
8.b Matris ve Determinant
9 FONKSİYONLAR
9.a Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
9.b Mutlak Değerli Fonksiyonlar
9.c Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
9.d Fonksiyonlar Karma
10 FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
10.a Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
10.b Limitte Belirsizlik Durumları
10.c Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik
10.d Fonksiyonlarda Limit Karma
11 TÜREV
11.a Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
11.b Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
11.c Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
11.d Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri
11.e Türevin Geometrik Anlamı
11.f Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
11.g Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
11.h Polinom Fonksiyonların Grafiği
11.ı Asimptot Kavramı
11.i Türev Karma 1
11.j Türev Karma 2
11.k Türev Karma 3
11.l Türev Karma 4
11.m Türev Karma 5
12 İNTEGRAL
12.a Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
12.b Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
12.c Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
12.d Belirli İntegral
12.e İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
12.f Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri
12.g İntegral Karma 1
12.h İntegral Karma 2
12.ı İntegral Karma 3
12.i İntegral Karma 4

Lys Mantık Konuları

LYS Mantık Konuları 1 KLASİK MANTIK 1.a Kavram ve Terim - Terim çeşitleri 1.b Kavramlar Arası İlişkiler 1.c 5 tümel - tanım 1.d Önerme - Önerme Türleri 1.e Önermeler arası ilişkiler 1.f Kıyas 1.g Kıyas 2 SEMBOLİK MANTIK 2.a Önermeler Mantığı - Sembolleştirme - Ana Eklem 2.b Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi) 2.c Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği Denetlemesi) 2.d Yüklemler Mantığı 2.e Yüklemler Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi 2.f Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı) 2.g Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı) 3 MANTIĞIN UYGULAMALARI 3.a Mantığın Uygulamaları - Mantık Felsefesi

Lys Sosyoloji Konuları

LYS Sosyoloji Konuları 1 SOSYOLOJİNİN ALANI 1.a Sosyolojiye Giriş - Sosyolojinin Konusu 1.b Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi 1.c Sosyolojinin Yöntem ve Araştırma Teknikleri 2 SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER 2.a Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol 2.b Sosyal Değer, Norm ve Kontrol 2.c Sosyal Grup, Yığın ve Kategori 2.d Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik 2.e Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik 3 KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR 3.a Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri 3.b Toplumsal Kurumlar - Aile 3.c Ekonomi 3.d Din ve Siyaset 3.e Din ve Siyaset 4 SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME 4.a Sosyal Değişme 4.b Sosyal gelişme 4.c Sosyal gelişme

Lys Psikoloji Konuları

LYS Psikoloji Konuları 1 PSİKOLOJİNİN ALANI 1.a Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu 1.b Psikolojide Yaklaşımlar 1.c Psikolojinin Uzmanlık Alanları 1.d Psikolojide Yöntem 2 ORGANİZMA VE ÇEVRESİ 2.a Uyarım 2.b Güdülenme 2.c Duyum - Algı 2.d Algının Özellikleri 3 ÖĞRENME 3.a Öğrenme 3.b Öğrenme Yolları 3.c Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 3.d Bellek ve Düşünme 4 ZEKÂ VE KİŞİLİK 4.a Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları 5 RUH SAĞLIĞI 5.a Ruh Sağlığı - Engellenme - Çatışma 5.b Savunma Mekanizmaları 6 BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER 6.a Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

Lys Tarih konuları

LYS Tarih Konuları 1 GENEL TÜRK TARİHİ 1.a İlk Türk Devletleri 1.b Türk İslam Devletleri 1.c Türkiye (Anadolu) Tarihi 1.d GENEL TEST 2 OSMANLI TARİHİ 2.a Beylikten Devlete (1300 - 1453) 2.b Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) 2.c Arayış Yılları (XVII. yüzyıl) 2.d Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl) 2.e En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) 2.f GENEL TEST 3 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 3.a XX. Yüzyıl Başlarında Dünya 3.b II. Dünya Savaşı 3.c Soğuk Savaş Dönemi 3.ç Yumuşama Dönemi ve Sonrası 3.d Küreselleşen Dünya

Lys Edebiyat Konuları

LYS Edebiyat Konuları
1 SÖZ SANATLARI 1.a Söz Sanatları 2 NAZIM - NESİR BİLGİLERİ 2.a Nazım Bilgileri 2.b Nesir Bilgileri 3 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (I) 3.a İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3.b Halk Edebiyatı 3.c Divan Edebiyatı 3.d Tanzimat Öncesi KARMA 4 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (II) 4.a Tanzimat Edebiyatı 4.b Servet-i Fünun Edebiyatı 4.c Tanzimat - Servet-i Fünun - Fecr-i Âti
Edebiyatı 5 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (III) 5.a Milli Edebiyat 5.b Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 5.c Tanzimat Sonrası KARMA 6 BATI EDEBİYATI 6.a Sanat Akımları 6.b Batı Edebiyarı

Lys Coğrafya Konuları

LYS Coğrafya Konularının listesini sizler için buldum ve paylaşıyorum. Umarım işinize yarar.
DOĞAL SİSTEMLER 1.a Topografya ve Kayaçlar 1.b Levha Hareketlerinin Etkileri 1.c Levha Hareketlerinin Etkileri 1.d Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı) 1.e Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak
Kullanımı) 1.f Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri) 1.g Biyoçeşitlilik 1.h Ekosistemin İşleyişi 1.ı Enerji akışı ve madde döngüsü 1.i Hidroelektrik Potansiyel 1.j Doğadaki ekstrem Olaylar 2 BEŞERİ SİSTEMLER 2.a Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı 2.b Nüfusun Nitelikleri 2.c Göçlerin neden ve sonuçları 2.d Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları 2.e Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve
Hareketleri 2.f Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği 2.g Türkiye'nin Nufus Politikası 3 EKONOMİK FAALİYETLER 3.a Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri 3.b Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri 3.c Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması 3.d Ekonomiye Yön Veren Güç( Doğal Kaynaklar) 4 MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 4.a Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) -
Jeopolitiği 4.b Türkiye Ekonomisini Etkileyen
Faktörler 4.c Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri 4.d Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri 4.e Türkiye'de Hayvancılık 4.f Türkiye'nin Madenleri ve Enerji
Kaynakları 4.g Sanayi ve Turizm (Genel) 4.h Türkiye'de Sanayi ve Turizm 4.ı Dünya'da Ulaşım ve Ticaret 4.i Türkiye'de ve Ulaşım ve Ticaret 4.j Ekonomil Faaliyetler (Genel) 5 ÇEVRE VE TOPLUM 5.a Doğal Afetler 5.b Türkiye'de Doğal Afetler 5.c Doğal Kaynaklar ve Çevre 5.d Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri 5.e Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri 5.f Küresel Çevre Sorunları 5.g Küresel Çevre Sorunları 6 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER 6.a Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler 6.b Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri) 6.c Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler) 6.d Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri 6.e Ülkeleri Tanıyalım 6.g Ülkeleri Tanıyalım 6.h Ülkeleri Tanıyalım 6.ı Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)