PTT KARGO TAKİP

1 Ocak 2008 Salı

PTT Kargo Takibi ve sorgulaması için Tıklayınız


Bu bölümden yapabileceğiniz işlemler: PTT Kargo Takip, PTT Kargo Sorgulama, Kargo Takibi


Sayfa Konuları: PTT Kargo Takip - PTT Sorgulama - PTT Kargo Sorgulama - ptt.gov.tr, PTT Posta , PTT Onlibe Hizmetleri, PTT Bank, PTT Kargo Sorgulama, PTT İnternet Şubesi, PTT Posta Kodu Bulma, PTT Kargo, PTT Sorgulama, PTT Kargo Şubeleri, PTT Ücret Tarifeleri, ptt, p.t.t., www.ptt.gov.tr, ptt com, ptt tr, posta hizmetleri

ARAS KARGO TAKİP

ARAS Kargo Takibi için Tıklayınız


Bu bölümden yapabileceğiniz işlemler: Aras Kargo Takip, Aras Kargo Sorgulama, Kargo Takibi, Aras Kargo Gönderi Takibi, Aras Kargo Online İşlemler, Aras Kargo Online Şube, Aras Kargo Takibi, Aras Kargo Sorgulama, Kargo Takibi, Aras Kargo Talebi, Aras Kargo müşteri hizmetleri numarası, Aras Kargo Şubeleri, Aras Kargo Bayileri, Aras Kargo Merkezleri

YURTİÇİ KARGO TAKİP

YURTİÇİ Kargo Takibi için Tıklayınız

Bu bölümden yapabileceğiniz işlemler: Yurtiçi Kargo Takip, Yurt içi Kargo Sorgulama, Kargo Takibi, Online Kargo Takibi, Kargon Nerene, Yeni gönderi, Yurtiçi kargo online işlemler listesi, Yurtiçi Kargo Posta gönderimi, Yurtiçi Kargo Online Kargo Takibi

TRAFİK CEZA PUANI SORGULAMA

Araç Plaka sorgulaması için Tıklayınız

İŞLEMLER: Ceza Puanı sorgulama, Trafik Ceza puanı sorgulama, araç plaka borç sorgulama.

ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ - 2010

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24 Aralık 2009 tarih ve 2009/KUGM-2 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

2010 Yılı Araç Muayene Fiyat Listesi

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker
168,74 TL


Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Arazi Taşıtı
126,26 TL


Motosiklet ve Motorlu Bisiklet
64,90 TL• Yukarıdaki araçlar sınıfları dışında kalan araçların hangi sınıfa gireceği T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir.
• Özel Muayene (tadilat sonrası muayene ve zorunlu muayene) ücretleri araç sınıfına göre belirlenir.
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen araçlardan gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 fazlası ile tahsil edilir. Tahsil edilen fazla tutarın tamamı T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığına aktarılmaktadır.
• Araç muayene ücretleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesi uyarınca her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılarak belirlenir.
• Araç Muayene ücretleri sadece nakit olarak tahsil edilmektedir.
• Fiyatlara KDV dahildir.
Not: Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Bu araçlar muayene tekrarını, bir ay içinde aynı muayene istasyonunda ücretsiz yaptırabilirler. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.Araç Muayene Eski Fiyat Genelgesi

Tarih 24/12/2008
Sayı HK-8/2008-2
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/8

Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Tarihi : 24/12/2008
Sayısı : HK-8/2008-2
İlgili Olduğu Kanun : 492 ve 2918 sayılı Kanunlar

1-Giriş :

01/01/2009 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme :

2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 milyon lira, traktör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların dışındaki araçların hangi gruba gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

Bu ücretler….her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz…” denilmiştir.

Aynı Kanunun Geçici 18 inci maddesinde ise, “Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35 inci maddede belirtilen muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.


3- Teknik Muayene Harç Tutarları:

Yapılan düzenleme ile 01/01/2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları:

a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 165.20 TL.

b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,

römork ve yarı römork için 123.90 TL.

c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,motorlu bisiklet için 63.70 TL.

olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.” hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

TRAFİK CEZALARI

Trafik Ceza Miktarlarınızı öğrenmek için Tıklayınız

2010 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi

ARAÇ PLAKA SORGULAMA

Araç Plaka sorgulaması için Tıklayınız

Tüvturk Araç Muayenesi Nasıl Yapılır / Yaptırılır ?
Araç Muayene Gerekli Evraklar.
Araç Muayene Gerekli Ekipmanlar.
Araç Muayene Ücretleri.
Tüvturk Araç Muayene İstasyonları ( Tüm Türkiye)
Tüvturk İstanbul Araç Muayene İstasyonları
Tüvturk Ankara Araç Muayene İstasyonları
Tüvturk İzmir Araç Muayene İstasyonları
Tüvturk Mobil - Gezici Araç Muayene İstasyonları Programı
Tüvturk Araç Muayene Nelere Bakılıyor ? (Özet)
Araç Muayene Kontrol Listesi. (Kusur tablosu)
Tüvturk Araç Muayene Randevu
Araç Muayene Randevusu Nasıl alınır ?
Lpg Ruhsata Nasıl İşletilir Prosedürü
LPG sızdırmazlık raporu veren yerler
Aracınızla ilgili Faydalı Bilgileri Sorgulama

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORGULAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulamak için Tıklayınız

Bu bölümden yapabileceğiniz işlemler: Motorlu Taşıtlar Vergisi, Taşıt Vergisi, Araç Vergisi, Araç Vergi Borcu Sorgulama, Araç Kasko Değer ListesiMotorlu Taşıtlar Vergisi'ne dahil Araç Tipi kategorileri:


1- Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri. 2- Motosikletler. 3- Minibüsler. 4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar. 5- Otobüs ve Benzerleri. 6- Kamyon, Kamyonet, Çekici ve Benzerleri.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Araç Yaşı kategorileri:

1-3 yaş - 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş, 16 ve yukarı yaş.


Motorlu Taşıtlar Vergisi Motor Silindir Hacmi Kategorileri:

1- 1300 cm3 ve aşağısı. 2- 1301-1600 cm3'e kadar. 3- 1601-1800 cm3'e kadar. 4- 1801-2000 cm3'e kadar. 5- 2001-2500 cm3'e kadar. 6- 2501-3000 cm3'e kadar. 7- 3001-3500 cm3'e kadar. 8- 3501-4000 cm3'e kadar. 8- 4001 cm3 ve yukarısı.


Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödeyebileceğiniz bankalar:

Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Finansbank, Fortisbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Oyakbank (ING Bank), HSBC Bank, Şekerbank, Anadolubank, Tekfenbank, Tekstilbank, Asya Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası.


Not: İçinde bulunulan yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinden vadesi geçenler bankalardan ödenebilmektedir.

ARAÇ VERGİ BORCU SORGULAMA

Motorlu Taşıt Sorgulaması için Tıklayınız

Bu bölümden yapabileceğiniz işlemler: Maliye Araç Vergi Sorgulama, Araç Vergi Borcu Sorgulama, Vergi Sorgulama, Maliye Vergi borcu sorgulama

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Borç Ödeme
Kasko Değerleri
MTV Ödeme Noktası Bankalar :

VERGİ TAHSİL YETKİSİ VERİLEN BANKALAR VE KATILIM BANKALARI1 - AKBANK T.A.Ş.
2 - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
3 - ALTERNATİFBANK A.Ş.
4 - ANADOLUBANK A.Ş.
5 - ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
6 - CİTİBANK A.Ş.
7 - DENİZBANK A.Ş.
8 - EUROBANK TEKFEN A.Ş.
9 - FİNANSBANK A.Ş.
10 - FORTİS BANK A.Ş.
11 - HSBC BANK A.Ş.
12 - İNG BANK A.Ş.
13 - KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
14 - ŞEKERBANK T.A.Ş.
15 - T. EKONOMİ BANKASI A.Ş.
16 - T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
17 - T. HALK BANKASI A.Ş.
18 - T. İŞ BANKASI A.Ş.
19 - T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
20 - T.C. ZİRAAT BANKASI- A.Ş.
21 - TEKSTİLBANK A.Ş.
22 - TURKISHBANK A.Ş.
23 - TURKLANDBANK A.Ş.
24 - TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
25 - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ARAÇ CEZA SORGULAMA - PLAKA SORGULAMA

                                              Araç Ceza sorgulaması için Tıklayınız

Aracınızın Ceza Alıp Almadığını sorgulamak için Araç Ceza sorgulamayı kullanabilirsiniz. Ceza miktarını sorguladıktan sonra yine internet üzerinden kredi kartı ile ödeme imkanına da sahipsiniz. Vereceğimiz bağlantı adresini kullanarak gireceğiniz sayfada MTV Sorgulama linkine tıklamanız ve çıkacak olan panelde sizden istenen bilgileri girmeniz yeterlidir.Sizden Araç Ceza Sorgulaması yaparken istenecek olan bilgiler; Plaka No, Özel Plaka olup olmadığı, Vergi Kimlik Numarası, TC. Kimlik Numarası ve Tescil Tarihidir. Tescil Tarihinizi bilmiyorsanız, Araç Sorgulama adlı sayfadan bu bilgiyi öğrenebilirsiniz. Tüm dataları girdikten sonra Tamam tuşuna basarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve Aracınızın (arabanızın veya otomobilinizin) ceza miktarı (puanı), motorlu taşıt vergi cezası hakkında malumat alabilirsiniz.

Yine önceden de dediğimiz gibi kredi kartı ile ceza puanınızı internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Fakat yalnızca anlaşmalı bankalardan ödeme yapabileceğinizi unutmayınız. Bu anlaşmalı bankalar ve geçerli kredi kartları şöyledir:

Anlaşmalı Bankalar değişim gösterebilmektedir. O açıdan aşağıdaki esas bağlantıdan bankalara bakmanızı öneririz.

ANLAŞMALI BANKALAR / KARTLAR

Anlaşmalı Banka Geçerli Kartlar İlave Geçerli Kartlar
AKBANK Axess, Fish, Wings ve Citi Axess kredi kartları (Wings Business ve Bizcard hariç)
GARANTİ BANKASI Tüm Garanti VISA ve MasterCard, DenizBank BONUS, ING BONUS, Şekerbank BONUS
HALKBANK Tüm Halkbank VISA ve MasterCard
İŞ BANKASI Tüm İş Bankası VISA ve MasterCard, ING MAXIMUM, Ziraat MAXIMUM
YAPI KREDİ Tüm Yapı Kredi VISA ve Mastercard, Fortis Worldcard
HSBC Tüm HSBC VISA ve MasterCard
FİNANSBANK Tüm FİNANSBANK VISA ve MasterCard
BANK ASYA Tüm BANK ASYA VISA ve MasterCard
TEB Tüm TEB Bonus, VISA ve MasterCard
VAKIFBANK Tüm Vakıfbank, VISA ve MasterCard

Anlaşmalı Bankalar / Kartlar Dışında Ödeme Kabul Edilmemektedir.

Araç Ceza Sorgulama ve kredi kartı ile ödeme hizmeti, vergi dairelerinde kayıtlı tüm araçlar için verilmektedir. İçinde bulunulan yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinden vadesi geçenler de bankalardan ödenebilmektedir. Kredi Kartı ile ise geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Araç Ceza bilgilerinizi sorguladığınızda ödemek istediğiniz Trafik Cezasını görmüyorsanız, Beyanlı Trafik Cezası Ödeme seçeneğinden istenilen bilgileri girerek ödeme yapabilirsiniz. Lütfen PLAKA NUMARANIZI bitişik giriniz.

Daha fazla bilgi için AÇIKLAMALAR bölümüne bakınız. Plaka Harf Grubu Rehberi için tıklayınız.
Sorularınız için lütfen mtvvd@gelirler.gov.tr adresine e-posta ile başvurunuz.

iMEi NUMARASi SORGULAMA

IMEI no soruglamak için Tıklayınız


MCKS Genel Bilgiler
5809 sayılı Kanun kapsamında getirilen hükümler doğrultusunda; kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlarla, Kurumun MCKS'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmemesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle kayıt dışı cep telefonlarının kullanımının ve neden olduğu vergi kaybının önüne geçilecek, bir çok cep telefonu kullanıcısının gasp olaylarına maruz kalması önlenmiş ve ithalatla ilgili süreçlerin otomasyonu sağlanmıştır. Böylece ülkemize yasal ve yasal olmayan yollarla giren cihazların ayrımı yapılabilmektedir.

Bununla beraber; kayıp, kaçak, çalıntı cihazlara ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun oluşturacağı veritabanında yer alacak olan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmemesi, işletmecilere bir yükümlülük olarak getirilmiştir. Bu cihazların elektronik haberleşme şebekelerine bağlanamaması için Kurum ve işletmeciler tarafından gerekli düzenlemeler yapılmış ve CEIR-EIR bağlantılarının tamamlanmasıyla uygulama süreci başlatılmıştır.

Uygulama sürecinin başlatılmasını müteakip, karşılaşılan sorunların çözümlenmesi ve sistemde görülen eksikliklerin tamamlanabilmesi için Kurum ve GSM İşletmecilerinin bir araya geldikleri toplantılar düzenlenmiş ve gerekli önlemlerin alınabilmesi yönünde birçok adım atılmıştır.

Dünyada benzer sistemler bulunmakla birlikte ilk ve tek olarak, kayıt dışı ve kaçak cep telefonlarını bloke etme özelliğine sahip bir sistem kurulabilmiştir. Böylelikle sadece çalıntı değil aynı zamanda vergi kaybına uğratan ve sektörde haksız rekabete neden olan kaçak cep telefonu pazarının da engellenmesi hedeflenmektedir. Yapılan çalışmanın hızlı ve verimli olabilmesi için paralel çalışan pek çok sistem biraraya getirilerek işlem gücü yüksek büyük bir sistem oluşturulmuştur. Özel amaçlı oluşturulan bu sistem ile milyonlarca veri doğru ve hızlı bir biçimde değerlendirilebilmektedir.

Kayıp/Çalıntı Cihazlar
Kayıp Çalıntı telefon sorgulama
5809 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, cihazını kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler öncelikle cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için Kurumun Bilgi ve İhbar Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

Kayıp/Çalıntı Telefon İhbar Sürecinin İşleyişi:
Kayıp/Çalıntı ihbarı yapabilmek için hat sahibinin, Bilgi İhbar Merkezi‘nin Türkiye'nin her yerinden 444 9 777 ve 0312 232 23 23 numaralı telefonlarını bizzat araması gerekmektedir. Bilgi İhbar Merkezi 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

İhbarın yapılması akabinde cihaz sorgulama yapıldığında çalıntı ihbarı yapılan cihaz olarak görünmekte, kişinin telefonda verdiği bilgilerin ilgili GSM İşletmecisi tarafından doğrulanmasından sonra cihaz sorgulamada, çalıntı cihaz durumuna dönüşerek cihazın haberleşmeye kapatılması işlemi gerçekleştrilir.
İhbarı doğrulanmayan kişilere kısa mesaj (SMS) gönderilmesi sureti ile bilgi verilmektedir. Ayrıca, Bilgi ve İhbar Merkezi’ni arayarak ihbar sonucunu öğrenmeniz mümkündür.

Cihazınızın bulunması durumunda haberleşmeye açtırmak için ihbarda bulunduğunuz yöntem ile açtırabilirsiniz. Yani telefon ile ihbarda bulunulduysa yine Bilgi İhbar Merkezi aranarak, savcılık talimatı ile ihbarda bulunulduysa savcılık talimatı ile açılabilmektedir.

Kurumumuzun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır.Kaçak Telefonlar
Yurda yasal olmayan yollarla giren cihazlar kaçak (kayıt dışı) cihazlardır. Cihazınızın yasal olup olmadığını IMEI Sorgulama bölümünden 15 haneli IMEI numarasını (cihazınızda bulunan *#06# tuşlarına basmak sureti ile IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz) sorgulatıp öğrenebilirsiniz.

5809 sayılı kanunun ilgili hükümleri doğrultusunca Kurumumuz kayıt dışı cihazlar ile haberleşme yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Satın alınan cihazın kayıtdışı olması durumunda cihazın satın alındığı nokta ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bu konuda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2006 tarihli ve 22747 sayılı yazısı ile, bu tür satılan cihazlarda hukuki ayıp unsuru yer aldığından AYIPLI MAL olarak değerlendirildiği ve tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde düzenlenen seçimlik haklardan faydalanması gerektiği yönündeki görüşü beyan edilmektedir.

Cihazımı faturalı satın aldım. Kayıt dışı olması mümkün mü?
Evet olabilir. Yasal yollardan ithal edilmiş olan cihazların Kurumumuz sisteminde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar Kurumumuz tarafından düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır.

Satın almış olduğum firmadan kayıt dışı olan cihazın değiştirilmesini talep edebilir miyim?
Evet edebilirsiniz. Kurumumuz tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazı ile kaçak cihaz ve/veya Elektronik Kimlik Bilgisi değiştirilmiş cihaz satın alanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ayıplı mal sayılması yolunda girişimde bulunulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2006 tarihli ve 22747 sayılı yazısı ile bu tür satılan cihazlarda hukuki ayıp unsuru yer aldığından AYIPLI MAL olarak değerlendirildiği ve tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde düzenlenen seçimlik haklardan faydalanması gerektiği yönündeki görüşü beyan edilmektedir.


Bul bölümden yapabileceğiniz işlemler listesi: İMEİ Sorgulama, IMEI No Sorgulama, IMEI Numarası Sorgulama, IMEYI No Sorgulama, Çalıntı Telefon Sorgulama, Türkcell imei Sorgulama, Kayıp-Çalıntı Telefon Sorgulama, Kaçak Telefon Sorgulama, imei öğrenme, kayıp çalıntı cep telefonu sorgulaması, imei öğrenme, imei no öğrenme, turkcell imei sorgulama, vodafone imei sorgulama, avea imei sorgulama, imeyi sorgulama

TURK TELEKOM FATURA BORÇ SORGULAMA

Turk Telekom Fatura Borcunuzu öğrenmek için Tıklayınız

Bu bölümden yapabileceğiniz işlemler: Turk Telekom Fatura Sorgulama, Turk Telekom Borç Sorgulama, Turk Telekom Fatura ödeme, Turk Telekom Tarife Değişikliği, Turk Telekom Müşteri Hizmetleri, Turk Telekom Tarife Bilgisi

Turk Telekom Online Müşteri Hizmetleri'ni kullanarak sipariş verme, Turk Telekom borç sorgulama ve Turk Telekom arıza bildirimi gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sipariş: Türk Telekom’un sunduğu en yeni ürün (telefon, ankesör ve ISDN- BA) ve hizmetlerden haberdar olmak, ürün siparişinde bulunmak için sipariş linkini kullanabilirsiniz.

Arıza Bildirim: Arıza Sorgulama Bildirim linkini kullanarak,

Aldığınız hizmetle ilgili genel bir arıza veya bakım çalışması olup olmadığını sorgulayabilir,
Turk Telekom Telefon, ankesör ve ISDN-BA arızalarınızı bildirebilir, ekiplerin çalışma durumunu takip edebilir,
Öneri, istek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
Borç Sorgulama ve Fatura Ödeme: Türk Telekom aboneleri, aldıkları hizmetlerle ilgili önceki dönemlere ait fatura borçlarının bulunup bulunmadığını Turk Telekom Online Borç Sorgulama Servisi’nden öğrenebilir ve borçlarını kredi kartı ile ödeyebilirler.

Turk Telekom Tarife Değişikliği: Türk Telekom aboneleri, tarife değişikliği işlemlerini de Turk Telekom Online olarak yapabilirler.

Turk Telekom Misafir Girişi Üye Girişi Turk Telekom Online SMS
Internet üzerinden SMS göndermek için;

444 1 444 Müşteri Hizmetlerini arayarak İnternet şifrenizi alabilir,
Aşağıdaki Turk Telekom Online SMS bağlantısına tıklayarak hemen SMS göndermeye başlayabilirsiniz.
Telefon numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra SMS’inizi ister cep, ister ev/iş telefonlarına gönderebilirsiniz.

TT- Rehber
TT Rehber hizmetiyle şahsa ya da şirkete bağlı tüm ev / iş telefonları için arama yaptırabilirsiniz. Beyaz Sayfalar’dan ev telefonları ve adres bilgilerine, Sarı Sayfalar’dan firma telefonlarına, 444’lü Numalar’ dan firmalara ait servis hatlarına ulaşabilirsiniz. Turk Telekom Özel Hizmet Numaraları bölümünde “Yangın İhbarı, “Polis İmdatı vb. hizmet numaları, şehirler arası görüşmeler için Alan Kodları ve uluslarası görüşmeler için Ülke Kodları ayrıca listelenmiştir.


Turk Telekom E-Fatura Başvuru
HAYDİ TÜRKİYE! E-fatura kullanalım, milyonlarca ağaç KURTARALIM!

Faturalarınız basılı kâğıtlarla geliyor. Bu durum yüz binlerce ağacın yok olmasına neden oluyor.Artık bir e-posta adresiniz varsa, faturalarınızın güvenli bir şekilde size gönderileceği e-fatura uygulamasına geçebilir, milyonlarca ağacın kurtarılmasına katkıda bulunup, doğanın korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Turk Telekom E-fatura başvurlarınızı tüm Türk Telekom Bayileri'nden yapabilirsiniz.

Turk Telekom Hız Testi
Farklı servis sağlayıcılar üzerinden sunduğumuz Turk Telekom ADSL ve VDSL2 hizmetinin performansını ölçmeniz için sağladığımız Turk Telekom Online bir hizmettir.


Turk Telekom Online Müşteri Hizmetleri'ni kullanarak sipariş verme, borç sorgulama ve arıza bildirimi gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Turk Telekom Sipariş: Türk telekom’un sunduğu en yeni ürün (telefon, ankesör ve ISDN- BA) ve hizmetlerden haberdar olmak, ürün siparişinde bulunmak için sipariş linkini kullanabilirsiniz.

Turk Telekom Arıza Bildirim: Türk Telekom Arıza Sorgulama Bildirim linkini kullanarak,


Aldığınız hizmetle ilgili genel bir arıza veya bakım çalışması olup olmadığını sorgulayabilir,
Turk Telekom Telefon, Turk Telekom ankesör ve Turk Telekom ISDN-BA arızalarınızı bildirebilir, ekiplerin çalışma durumunu takip edebilir,
Öneri, istek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
Turk Telekom Borç Sorgulama ve Fatura Ödeme: Türk Telekom aboneleri, aldıkları hizmetlerle ilgili önceki dönemlere ait fatura borçlarının bulunup bulunmadığını Turk Telekom Online Borç Sorgulama Servisi’nden öğrenebilir ve borçlarını kredi kartı ile ödeyebilirler.

Türk TelekomTarife Değişikliği: Türk Telekom aboneleri, tarife değişikliği işlemlerini de Turk Telekom Online olarak yapabilirler.

MALİYE BORÇ SORGULAMA, VERGİ BORCU SORGULAMA

Maliye Vergi Borcunuzu öğrenmek için TıklayınızBu bölümden yapabileceğiniz işlemler: Vergi borcu sorgulama, Maliye Vergi Sorgulama, Maliye Borç Sorgulama, Vergi Sorgulama, Maliye Vergi borcu sorgulama, Vergi borç sorgulama, Vergi borcu öğrenme, Online vergi borcu sorgulaması, Maliye online işlemler

Sayısal Loto Sonuç


Sayısal loto sonuçları için tıklayınız. En son sayısal loto sonuçları. 

Bel ağrıları nasıl geçer?


Sabahları kalktığınızda dayanılmaz bel ağrıları ilemi karşılaşıyorsunuz ? Bazı teknikleri uygulayarak bu ağrıları azaltabilirsiniz.

Bel ağrılarından korunmak için bunlara dikkat edin !
1.Bel ağrılarını önlemek amacıyla yerden ağırlık kaldırırken dizlerin büküler yükün eşit ağırlıklı olarak kollara verilmesi gerekir.Dönerken bel ile değil ayakla dönmek ve ağır cisimleri kaldırmak yerine itilerek taşınması önemli.
2.Öğrencilerin sırt çantaları çocuğun ağırlığının yüzde 15′ini geçmemeli.
3 Sandalyede otururken sırtın dik, ayakların yerle temasının tam olması gerekir. Diz eklemi kalça ekleminden yukarı olduğu zaman bel rahatlar. Bu da ayakların altına bir yükseltinin koyularak sağlanmasıyla olur.
4.Yumuşak, derin ve alçak koltuklarda oturmayın. Oturulması halinde ise yerden bir cismi eğilerek almayın. Yüksek bir yerden herhangi bir cismin alınması sırasında, cismi parmak uçlarınıza basarak almayın. Ayaklarınızın altına bir yükselti koyarak alın. Yattığınız yatak ne çok sert ne çok yumuşak olmalıdır. Omurgayı anatomik olarak destekleyecek ortopedik yataklar tercih edilmelidir. Yüz üstü de yatmayın.
5.İş yerinde sürekli oturarak çalışanların belirli aralıklarla kalkıp biraz yürümelidir.Oturarak çalışırken belinizi ince bir yastıkla destekleyin.
6.Yürürken ve ayakta dururken vücudunuzun dik olmasına özen gösterin ve ağırlığınızı sırayla her iki bacağa aktarın. Daha önce bel rahatsızlığı geçirdiyseniz, güreş, boks, futbol, basketbol gibi sporlardan uzak durun. Böyle bir durumda yüzmeyi tercih edebilirsiniz. 7.Yüksek topuklu veya tamamen düz olan ayakkabıları giymeyin. 20 günden fazla bel korsesi kullanmayın. Vücut ağırlığınızı ideal kiloda tutun. Fazla kilolar beli risk altında tutabilir
Bel ağrılarından kurtulmak için bu önerileri dikkate alın.Ağrılar ilk başlarda devam edebilir fakat siz belinize önem verdikçe sıkıntı ortadan kalkacaktır.