TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZI NASIL? Dünya'da internet hızı nedir?

6 Ekim 2012 Cumartesi

DÜNYA SIRALAMASI
Geniş bant internet hızında ortalaması en
yüksek ülke, 15.7 Mbps'lik Güney Kore. Bu
ülkeyi 8.5'lik Hollanda, 8.2'lik Letonya,
7.4'lük Çek Cumhuriyeti, 7.3'lük İsviçre,
6.8'lik Romanya ve 6.4'lük Belçika gibi
nüfusu az olan Avrupa ülkeleri takip
ediyor. Amerika ise 6.7 Mbps'lik hızıyla
kendine ancak 12. sırada buluyor.
Nüfusun yüksek olması internet hızının
düşük olmasında önemli bir etken olabilir;
ama bu problemi çözmüş olan ülkeler de
var.
Örneğin, Japonya 127 milyonluk nüfusuna
rağmen 8.9 Mbps'lik hızıyla dünyada 8.
sırada bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZI NASIL?
Google'ın verilerine göre Türkiye'nin
internet hızı, dünya ortalamasına
yaklaşabilmiş bile değil. Ortalama 1,11
Mbps geniş bant internet hızına sahip
Türkiye, internet hızını arttırmak için
seferberlik başlatan Çin'den 2 kat daha
yavaş.
2012-09-29
Volkan Cansız / Zaman Online