Excel’de Eğer (if) formülü nasıl kullanılır?

11 Ekim 2011 Salı

Office programları içerisinde bulunan Excel hayli gelişmiş bir programdır. Bu programda diğer programa dillerindeki gibi IF (eğer) formülünü kullanabiliriz.

Bir formülü anlatmak için formülün en basit halini göstermek gerekir. Böylece formülün mantığı kolayca anlaşılır ve kullanılması gereken yerlerde kullanılır.

Yukarıda gördüğünüz örnekte B3 kutusuna aşağıdaki formül yazıldı;
=EĞER(A3>=50;”50 den büyük”;”50 den küçük”)
ve kutucuk köşesinden tutularak aşağı B8 kutusuna kadar çekildi ve sonuçta böyle bir hücre şekli ortaya çıktı. Bu formüle göre A3 sütunundaki sayı eğer 50′ye eşit veya büyükse bize “50′den büyük” ibaresini verecek, eğer küçükse “50′den küçük” yanıtını alacağız. Bu kutucuğu aşağı kadar indirdiğimizdeyse sırasıyla A3‘ten A8‘e kadar olan hücrelerin içindeki sayılara göre sonuç bilgisi alıyoruz.
Bu formülü öğrencilerin sınav notlarını toplayıp, bölüp çıkan sonuca göre Geçti, Kaldıdoğrulamasını yapmak içinde kullanabiliriz. Bu ve bunun gibi uygulamaları çeşitlendirebiliriz.
Umarım bu yazıyla Eğer formülünün mantığını kavrayabilmişsinizdir.