Açık Lise kayıt yenileme,yeni kayıt tarihleri…

1 Haziran 2011 Çarşamba

Açık Lise kayıt yenileme,yeni kayıt tarihleri…
1. Açık Öğretim Lisesi 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Yeni Kayıt Başvuru
Tarihleri: 16 Ağustos – 17 Eylül 2010
2. Açık Öğretim Lisesi 2010 – 2011 Eğitim Öğretim yılı I. Dönem Mazeretli Yeni Kayıt
Başvuru Tarihleri: 20 Eylül – 24 Eylül 2010
Başvuru Yeri: İl ve İlçelerde Bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri.
3. Yeni Kayıt Katılım Bedeli: Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı Yeni
kayıt katılım bedeli olarak;
— 40.00TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir
şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına
yatıracak.
— 5.00TL’yi ise kaydını yaptıracağı halk eğitimi merkezi müdürlüğünün okul aile
birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü okul aile birliğinin
makbuzu karşılığında halk eğitimi merkezi müdürlüğüne teslim edecektir.

Açık liseye kayıt yaptırabilmek için:

ilköğretim/ortaokul mezunu olmanız veya liseden terk tasdiknameniz olması gerekiyor. (yurtdışında okuyup denklik belgesinde ‘ilköğretim/ortaokul seviyesindedir’ yazanlar)
Kayıt için gerekli evraklar:


  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 1 adet vesikalık resim
  • İlköğretim okulu veya ortaokul diploması(diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp
    Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı
  • Yatırmış olduğunuz kayıt ücretinin dekontu
  • Halk Eğitim Merkezinden kayıt esnasında alacağınız öğrenci yeni kayıt raporu.  •