Sınavdan önce okunacak dua'lar.

24 Haziran 2011 Cuma

Sınavdan önce okunacak dua

(Üç kere okunur)
İmtihana girmeden önce veyahud imtihanın
başlangıcında okunur
Allahumme es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente.
Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb-el-Arş-il-
azîm.
Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-
semâvât-is-seb'i ve Rabb- el-Arş-il-Kerîm.
Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-
semâvât-is-seb'i vel'eradîn-es-seb'i ve mâ
fîhinne.
inneke alâ kulli şey'in kadîr. Rabb-işrah lî
sadrî ve yessir lî emrî vahlul ukdeten min
lisânî yefkahû kavlî.
Allahumme! Sen'den başka hiçbir ilah
yoktur. Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den
isterim. Ey yedi göklerin Rabb'i ve büyük
Arş'ın Rabb'i. "Senden başka hiçbir ilah
yoktur." Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den
isterim.
Ey yedi göklerin Rabb'i ve kerîm olan Arş'ın
Rabb'i. " Sen'den başka hiçbir ilah yoktur."
Arabî nazmının sırlarıyla Sen'den isterim.
Ey yedi kat göklerin Rabb'i yedi kat yerlerle
bunlarda bulunanların Rabb'iM. Sen her şeye
Kâdir'sin.
Ey Rabb'im! Göğsüme genişlik ver. İşimi
kolayla. Dilimden düğümü çöz. ( Tâ ki)
Sözümü iyiden iyiye anlasınlar.
İKTİBAS Dua Dilara Yayinlari


Alakalı sözler:sınavdan önce okunacak dua, sınavdan
önce dua, imtihan öncesi ...
sınavdan önce okunacak dua, sınavdan
önce dua, imtihan öncesi okuncak dua
dualar .