Elektrik Abonesi Almak Için Gerekli Evraklar – Elektrik Abonelik işlemleri

17 Mart 2011 Perşembe

Bu yazımızda siz değerli takipçilerimize elektrik aboneliği ve elektirk abonelik işlemleri hakkında bilgi vereceğiz.

Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması
Başvuru:
1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı,
tarafından yapılır.
Başvuru sahibi tarafından, dağıtım bölgesindeki dağıtım lisans sahibi tüzel kişiye (Bağlı Ortaklığa veya Müessese Müdürlüğü’ne) enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için aşağıdaki bilgileri içeren dilekçeyle başvurulur

 • Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adres

 • Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri için istenilen güç (Talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG’den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güç kWh

 • Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin kullanım amacı

 • Geçici bağlantı için bağlantı süresi

Bağlantı Anlaşması İçin Başvuruda İstenilen Belgeler:
Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde;
 • Enerji istenilen yerin tapu kaydı

 • Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesinin (Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi

 • İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni

 • Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni

 • İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi

 • Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi

 • Sayaç faturası

 • İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler

 • Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi.


Etiketler: elektrik üstüne alma 2011,elektrik aboneliği için gerekli evraklar ankara,elektrik aboneliği için gerekli evraklar izmir,elektrik aboneliği için gerekli evraklar istanbul,elektrik üzerine almak için gerekli belgeler,elektrik aboneliği üstüne alma,elektriği üzerine almak için gerekli evraklar,elektrik üstüne alma,tedaş abonelik işlemleri için gerekli evraklar,elektrik aboneliğini üstüne alma,abonelik üzerine alma,elektrik aboneliği üzerine alma