HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ(GÖREVLERİMİZ) nedir

29 Haziran 2017 Perşembe

HAKLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ(GÖREVLERİMİZ)
Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
HAK: İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir.
ÖZGÜRLÜK: İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir.
SORUMLULUK:Kişilerinin davranışlarını değerlendirerek sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir.
Bireyler karşılaştıkları sorunların çözümünde hak,özgürlük ve sorumlulukları göz önünde bulundurmalıdır.
Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
Bazı temel haklarımız şunlardır: Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
a)Yaşama Hakkı:En temel insan hakkıdır.Diğer hakların kullanılması bu hakkın varlığına bağlıdır.
b)Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
c)Konut dokunulmazlığı Hakkı
d)Eğitim ve Öğrenim Hakkı
e)Sağlık Hakkı
f)Tüketici Hakları: Hakkımızı arayabilmek için aldığımız ürünün garanti belgesini, fiş veya faturasını mutlaka almalıyız. Tüketici hakları, yasayla koruma altına alınmıştır. Herhangi bir ürün satın alındıktan itibaren 7 gün içinde hiç bir gerekçe gösterilmeden geri iade edilebilir.
Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
Tüketici hakları ihlal edildiğinde,
–   Belediyelere
–  Tüketici Hakları Derneğine
–  Tüketici Hakları Merkezine
–  Tüketici Mahkemesine
–  Tüketici Sorunları İl/İlçe Hakem Heyetine
–   Reklam Kuruluna başvurulabilir.
Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
Devletin hizmet aksamalarında ise;
Belediyelere, muhtarlıklara, Kaymakamlıklara, valiliklere başvurulabilir.
g)Dilekçe Hakkı:Resmi kurumlara istek ve şikayetlerimizi bu hak ile bildirebiliriz.
h)Bilgi Edinme Hakkı: Bu da bir kişinin bir konu hakkında bilgi edinmek istemesidir. Her hangi bir kamu kuruluşundan istediğimiz konu hakkında bilgi edinme hakkına sahibiz.
ı)Din ve vicdan özgürlüğü
i)Düşünceyi ifade etme özgürlüğü
Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
Vatandaşlık görevlerinden(sorumluluk) bazıları şunlardır:Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz
– Seçme ve seçilme hakkı:Hem görev(seçme) hem de haktır(seçilme).
– Kanunlara uymak
– Vergi vermek
– Askerlik yapmak
Haklarımız sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz