Hizmet İhtarname Dilekçesi - Firmaya Ayıplı Mal - İhtarname Nasıl Yazılır

25 Mayıs 2011 Çarşamba


Hizmet İhtarname Örneği


Hizmet İhtarname Dilekçesi - Firmaya Ayıplı Mal - İhtarname Nasıl YazılırTarih :…../…../20…..
İHTARNAME

İHTAR GÖNDERİLEN
MUHATAP : ………………………………………………………
ADRESİ :………………………………………………………………………………………………………..İHTARI GÖNDERENİN
ADI ve SOYADI :……………………………………………………
ADRESİ :………………………………………………………………………………………………………..

Firmanızdan ……/……/20…… tarihinde ……………………TL. bedelli …………………
Marka …………………………………….ürününü satın aldım.Ancak aldığım ürünün ……………………………… hataları ve eksikleri nedeni ile ayıplı olmasından dolayı yararlanamadım. Bu nedenler ürünleriniz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereği ayıplı mal kabul edilmektedir.
Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü, 4077 sayılı Kanun’un 4.Maddesi gereğince ürünün fatura üzerindeki bedelinin tarafıma iade edilmesini/yeni ve ayıpsız olanı ile değiştirilmesini; aksi takdirde Yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.
Gereğini dilerim.

İhtarı Gönderenin :
Adı ve Soyadı :…………………………………….
İmza :Word dosyası olarak indirmek için buraya gidin.


Etiket:ihtarname nasıl yazılır, senaryo nasıl yollanır, satın aldığım ayıplı çıktı firmaya dilekçe yazımı, ayipli mal ihtar örneği, ayıplı mal ihtarname örneği, ihtara cevap dilekçesi, ihtar yazısı nasıl yazılır, bankaya ihtar yazısı nasıl yazılır, ihtarname nasıl düzenlenir, ayıplı mal ihtarname dilekçe örneği, ihtarname örneği bankaya, ayıplı mal dilekçe örnekleri, ihtarname nasıl gönderilir, ihyatname yazısı, ayıplı mal ihtarı, ihbarname yazısı örneği, marka ihtar örnek dilekçe, bankalara ihtar dilekçesi, ayıplı ifa örnek ihtarname, ihtara cevap dilekçesi örneği, ihtar nasıl yazılır, ayıplı mal dilekçesi, ihtar nasil yazilir, ürün iade ihtarnamesi nasıl yazılır, ayıplı konut ihtar dilekçe,