Facebook için güzel sözler

12 Eylül 2012 Çarşamba

Kuru bir ot gibi yaşıyorum
Gözlerden uzak, Patika bir yolun
K ı y ı s ı n d a
Tek suçum
Sap Olamamak
Baltanın Kanlı Oyunlarına
Dil ilen tarifi gayr-i mümkünsüz